ניר חסון
ניר חסון

עמותת אלע"ד נהנית מסמכויות נרחבות באתר עיר דוד - כך עולה מההסכם בין העמותה לבין רשות הטבע והגנים. בהסכם הוחלט, בין היתר, כי לעמותה יש סמכות להקים את מרכז ההדרכה באתר ולהכשיר את המדריכים בו. ההסכם מקנה לעמותה גם סמכות לסגור חלקים נרחבים מהגן הלאומי בשבתות, דבר שאינו מקובל בגנים לאומיים אחרים.

ההסכם עומד במוקד עתירה של עמותת עיר עמים נגד אלע"ד והרשות, שהוגשה על ידי עו"ד מיכאל ספרד. על פי העתירה, ההסכם אינו חוקי ולמעשה מפריט את אחד מאתרי התיירות והארכיאולוגיה החשובים בישראל. בתגובת המדינה לבג"ץ, שהועברה באמצעות המשרד להגנת הסביבה, נכתב כי בהסכם ישנם פגמים ויש לבצע בו כמה שינויים, עם זאת, המדינה טוענת כי ההסכם חוקי ויש לדחות את העתירה.

ביום רביעי ידונו שופטי בג"ץ בעתירה, במקביל נמשך בכנסת מאמץ לחוקק חוק שיעקוף את בג"ץ ויאפשר לרשות הטבע להפריט גנים לאומיים.

מטיילים בעיר דוד, השנה. החוק ופסיקות קודמות אינם מתירים למדינה להעביר את הניהול של גן לאומי לידיים פרטיותצילום: אמיל סלמן

הגן הלאומי עיר דוד, שמצוי בכפר סילוואן שבמזרח ירושלים, הוא מאתרי התיירות הפופולריים בישראל. על פי הערכות, מדי שנה מבקרים בו כ-450 אלף איש. מאז סוף שנות ה-90 הוא מנוהל בידי עמותת אלע"ד, עמותת ימין שעוסקת רבות גם ברכישת בתים וביישוב יהודים במזרח ירושלים. הניהול נעשה מתוקף הסכם בין העמותה לבין רשות הטבע והגנים.

על פי החוק והפסיקה, מותר לרשות להעניק סמכויות הפעלה לגנים לאומיים לגופים פרטיים, כל עוד כל סמכויות הניהול נותרות בידי המדינה. לטענת העותרים, בהם עמותת השמאל עיר עמים, אקדמאים ואישי ציבור, העבירה רשות הטבע לידי אלע"ד סמכויות ניהול בניגוד לחוק. עוד טוענים העותרים שניהול הגן הלאומי בידי אלע"ד עלול להביא לניגוד אינטרסים עם הפעילות האחרת של העמותה ועם האידיאולוגיה הפוליטית שלה.

אלע"ד ורשות הטבע טוענות בתגובתן לבג"ץ שהעמותה לא מנהלת את האתר אלא מסתפקת בהפעלה השוטפת שלו. אולם מההסכם, שנחשף במסגרת העתירה, עולה כי לעמותה סמכויות נרחבות בכל הנוגע לניהול המקום. כך למשל, ההסכם קובע הקמת צוות היגוי שבו שותפים שלושה - אלע"ד, עיריית ירושלים ורשות הטבע. הצוות, שמשמש מעין הנהלת-על לאתר, אמור לעסוק בתוכניות ארוכות טווח ובתקציבים, וההחלטות בו חייבות להתקבל פה אחד. לטענת העותרים, המשמעות היא כי לעמותה יש למעשה זכות וטו על כל ההחלטות הניהוליות של האתר.

כמו כן, נותן ההסכם לאלע"ד סמכויות נרחבות בתחום ההדרכה בעיר דוד. הוא מפקיד בידי העמותה סמכות להקים מרכז הדרכה ולהכשיר מדריכים. עוד נותן ההסכם לאלע"ד את הסמכות לסגור שטחים מהגן בשבתות, דבר שאינו מקובל בגנים לאומיים אחרים בארץ.

"ההסכם נותן לאלע"ד זכות וטו על כל דבר בעיר דוד", טוען גורם בעיר עמים, "אם הרשות רוצה להחליט על חפירה ארכיאולוגית או על הקמת גן אירועים היא צריכה לבקש את הסכמת אלע"ד. על פי החוק אלו סמכויות שנמצאות באופן בלעדי בידי רשות הטבע והגנים".

רוח גבית מפתיעה קיבלו העותרים מתגובת המדינה לבג"ץ, שהועברה באמצעות המשרד להגנת הסביבה. על פי המשרד, ההסכם אמנם חוקי ויש לדחות את העתירה, אך עם זאת יש בהסכם פגמים ויש לבצע בו כמה שינויים. בתשובת המשרד נכתב כי "יש לוודא כי ישיבתו של נציג הרשות בצוות ההיגוי אין בה כדי לטשטש את מעמדה של הרשות כגוף הציבורי האחראי על ניהולו של הגן הלאומי".

במשרד להגנת הסביבה גם הביעו חוסר שביעות רצון מהסעיפים העוסקים בהדרכה: "ראוי שתיבחן מתכונת אחרת לביצוע הדרכות באתר, על מנת לשמור על ההבחנות המקובלות בין סמכויות עזר וסיוע טכני לבין ליבת הסמכות השלטונית". בהמשך תשובת המדינה נכתב, כי על אלע"ד להקפיד לקיים את ההדרכות "ללא הטיה פוליטית שאינה הולמת את האופי הממלכתי של הגן הלאומי".

על תשובת אלע"ד לעתירה חתום שר המשפטים לשעבר פרופ' דוד ליבאי, שנשכר באחרונה לייצג את העמותה. בתשובה נטען, כי תחומי האחריות שקיבלה העמותה מרשות הטבע והגנים הם "טכניים ולוגיסטיים" בלבד. אלע"ד והרשות גם מפנות בתשובתן לסעיף בהסכם שקובע מפורשות כי הניהול "יתבצע על ידי הרשות בלבד".

באלע"ד טוענים כי צוות ההיגוי אינו מנהל את הגן אלא משמש מעין גוף פוסק במקרים של מחלוקות. עוד טוענים בעמותה כי אין מדובר בהפרטה, משום שאלע"ד מחזיקה בחלק ניכר מהבעלות על הקרקע באזור הגן, ומשום שהיא השקיעה בפיתוח המקום סכומי עתק. לכן, נטען, העמותה היא גורם שלא ניתן להתעלם ממנו.

בתשובתה לעתירה, אומרת אלע"ד כי אם תידרש תמצא דרכים להפעיל את הגן גם בשבתות. בתגובת העמותה מתבקשים השופטים גם להתייחס להצעת החוק שנועדה לאפשר הפרטה של גנים לאומיים. זאת לאור מגמת המחוקקים שלא למנוע שימוש בגופים פרטיים בשל "חוסר היכולת הריאלי של רשות הטבע והגנים להתמודד עם תפעולם של כלל האתרים עליהם היא מופקדת".

גם הרשות, בתשובתה לבג"ץ, טוענת שההסכם חוקי ומוסר רק עניינים טכניים לניהול אלע"ד, ועל כן יש לדחות את העתירה.

פרופ' ליבאי ועו"ד ניצן וולקן מסרו בשמה של עמותת אלע"ד כי העתירה מבוססת על טעות עובדתית בדבר תפקידה של אלע"ד באתר עיר דוד. בניגוד לנטען בעתירה, אלע"ד אינה מנהלת את אתר עיר דוד ותפקידה מתמצה בתפעולו של האתר במגבלות שהוטלו עליה בהסכם שבינה ובין רשות הטבע והגנים. הסכם זה מבטיח כי סמכויות הניהול כולן תיוותרנה בידי רשות הטבע והגנים. פעילותה של אלע"ד בשטח זוכה להערכה של רשות הטבע והגנים, עיריית ירושלים ורשות העתיקות. אלע"ד תטען, אפוא, כי העתירה חסרת בסיס ודינה להידחות.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ