תומר זרחין

ב-15 השנים שחלפו עד 2010, שבהן כיהנו שבע ממשלות וחמישה ראשי ממשלה, גדל מספר משרות האמון של עוזרים ויועצים במשרד ראש הממשלה כמעט פי שישה. הגידול התאפשר הודות לנציבות שירות המדינה, שלא קבעה כללים ברורים ולא הגדירה צרכים לאיוש משרות אמון נוספות. כך צפוי לקבוע מבקר המדינה בדו"ח שיתפרסם היום.

על פי הוראות תקנון שירות המדינה, רשאים ראש הממשלה, שר או מנכ"ל של משרד ממשלתי למנות בלשכותיהם, לפי שיקול דעתם וללא צורך במרכז, בעלי תפקיד במשרות אמון אישיות. על עובדים אלה מוטלות מגבלות, ובהן איסור להשתלב במדרג הניהול של המשרד הממשלתי, איסור על הנחיית עובדים במישרין ואיסור על קבלת התפקיד המיוחד לסגל המקצועי הקבוע של המשרד.

לפי הערכות, דו"ח המבקר יקבע כי במרוצת השנים הגיע התקן של משרות אמון אישיות במשרד ראש הממשלה ל-53. עוד צפוי הדו"ח לקבוע כי רק בעשר מ-48 משרות האמון של עוזרים ויועצים של ראש הממשלה התקיימו הדרישות למתן פטור מחובת מכרז.

דוגמה נוספת שעל פי הערכות צפוי הדו"ח לחשוף היא גידול משמעותי בתקן משרות אמון של עובדי מזכירות בין השנים 1995 ל-2005.

צילום: פתאל מיכל

על פי ההערכה, דו"ח המבקר יטיח ביקורת בראשי הממשלה שהביאו לגידול במספר משרות האמון שלא על פי בדיקה אמיתית של צרכים. הדו"ח צפוי להפנות אצבע מאשימה בין השאר כלפי נציב שירות המדינה לשעבר, שמואל הולנדר, שבתקופת כהונתו אושרו למשרד ראש הממשלה תקני משרות אמון בהיקף גדול מהיקף התקן שנקבע בחוזרי הנציבות.

בנוסף, צפוי המבקר לקבוע כי הנציבות כשלה במילוי תפקידה כשומר סף בנוגע למשרות אמון במשרד ראש הממשלה.

עם הליקויים שצפוי המבקר לחשוף ניתן למנות פטור מחובת המכרז למשרות אמון רבות ללא סמכות ולא כדין; הגדלת תקן המשרות בלא שנקבעו לכך כללים; ואי סדרים בניהול כוח האדם, שהובילו במקרים מסוימים לחוסר התאמה בין הגדרות התפקיד שנקבעו לבעלי תפקיד במשרות אמון לבין תפקידם בפועל.

בעקבות הביקורת הודיע משרד ראש הממשלה על הקמת ועדה ציבורית לבחינת מבנה המשרד ובכלל זה העסקת עובדים במשרות אמון.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ