התחזית ליום רביעי: מעונן חלקית

הארץ
הארץ

מחר (רביעי) מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, בעננות בגובה רב ובינוני. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.

הים יהיה נוח עד גלי עם גלים בגובה 40 - 80 ס"מ.

תנשב רוח צפונית עד צפונית מזרחית במהירות 16 - 30 קמ"ש.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. בדרום הארץ ייתכן גשם מקומי קל. ביום שישי יוסיף להיות מעונן חלקית ותחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים.

בשבת יהיה מעונן חלקית, וייתכן גשם מקומי בצפון הארץ.

סקירה סינופטית

אפיק מים סוף לאזורינו גורם למזג אוויר מעונן חלקית, אפיק משתרע מעל מערב ומרכז אירופה וגורם שם לגשמים.

תגובות