תחזית מזג האוויר לימים הקרובים: התקררות

הארץ
הארץ

ביום שני יהיה מעונן חלקית עד מעונן, תורגש התקררות ניכרת והאובך ישקע בהדרגה. ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן, גשם מקומי בצפון ובמרכז הארץ.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית וקריר, בבוקר ייתכן גשם מקומי במרכז הארץ ובצפון הנגב.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עליה בטמפרטורות.

סקירה סינופטית

אפיק מעל טורקיה גורם לזרימה מערבית קרירה ולעננות מרובה באזורינו.
רמה מעל מרכז ומזרח אירופה גורמת שם למזג אוויר יציב. אפיק עמוק מעל ספרד גורם לגשמים רבים באזור.

תגובות