יצחק לאור


 הדמוקרטיה מעניקה דרגת אזרח לנתיניה באמצעות זכות הבחירה שלהם. בתמורה מחויבים האזרחים לציית לחוק ולשורה של כללי משחק. אחת לארבע שנים, או פחות, הם נקראים לבחור בשליטיהם ושוב להעניק להם לגיטימציה. כל עוד אינם מתייחסים ברצינות גדולה מדי לייצוגם, זוהי עסקה מצוינת מבחינת המשטר, המבוסס על רוב, ובאין חוקה - יכול לעשות כמעט כל מה שהוא רוצה. גם לזמר הבלים, כולל אנלוגיות עם "הדמוקרטיות המערביות" בעניין "חוק המשילות" ואחוז החסימה.