יצחק לאור

מלחמת יום הכיפורים מתרחקת ונהפכת לסדרת מחקרים, מצד אחד, ולבולמוס של סצינות מצולמות מצד אחר. אין לה עבר של ממש ואין לה המשך, עוד מיתוס ישראלי בהתבצקותו: מעטים מול רבים, נערים מול חורשי רע. את המיתולוגיה שטיפחה המדינה, בעשורים הקולקטיביים שלנו, מחליפה עכשיו תעשיית התקשורת, הניזונה מ"סנסציות" על מה ש"לא ידענו עד היום". במקום השירה בציבור, הישנה, בא הריגוש המאולץ אל מול הקלטות מהבור, דילוגי גולדה בין החיילים, או דדו בוועדת אגרנט.

תגיות קשורות: