יצחק לאור

מדי שבוע באים בתלונות חדשות אל רוני דניאל, וליחסי הציבור שהוא עושה — באמת מכל הלב — למלחמה. זה לא צודק. גם הרבה לפניו קיבלו ראשי הצבא, לרגל כל מיני אירועי דמים, תקשורת מפרגנת. בצבע. ולפני הצבע, חילקו לנו, לכבוד החגים, תמונות צבעוניות של הרמטכ"ל. כל הירקנים והקצבים תלו אותן מעל לדלעות, לעופות ולקרפיונים, בין סמלי היחידות.

תגיות: