משה ויגדור

יאמר מיד ובצורה ברורה - החופש האקדמי הוא חשוב ויש לשמר אותו. עם זאת, חוק המועצה להשכלה גבוהה מטיל על המועצה חובות ומגדיר את מרחב סמכויותיה. כל תוכנית לימודים חדשה מאושרת כמקשה אחת, לרבות הכללים לקבלת תלמידים, התכנים האקדמיים ומגוון רב של נושאים, שמטרתם להבטיח את רמתה האקדמית של התוכנית.

לדיון על המסלול המקוצר לתואר דוקטור יש שני היבטים הכרוכים זה בזה, המינהלי והאקדמי. אם אוניברסיטה מעוניינת לערוך שינוי או לפתוח מסלול ולשנות את תנאי הקבלה, עליה לקבל לשם כך אישור מהמועצה. שיקולי המועצה במתן אישורים כוללים קריטריונים שונים, ראייה רוחבית, שוויוניות ואיכות אקדמית. מאושרים גם מקרים חריגים ומיוחדים - הדבר מצוי בסמכותה הבלעדית של המועצה.

רוב חברי המועצה הם פרופסורים מקרב המוסדות, שפועלים מתוך שליחות לאומית אקדמית ורואים לנגד עיניהם את טובת האקדמיה והסטודנטים. באחרונה עברה עבודת המועצה רפורמה. תהליכי האישור ומשך הזמן לאישור תוכניות חדשות קוצרו משמעותית בהשוואה לעבר. לאור זאת, משונה היה לשמוע ביקורת על "זריזותה" של המועצה בסוגיית לימודי הדוקטורט המקוצר של יאיר לפיד. יעילות וזריזות אינן תכונות מגונות, בעיקר כשמדובר בגוף סטטוטורי רגולטורי.

החופש האקדמי והמינהלי אינו כולל סטייה מסטנדרטים אקדמיים, מכללי התנהלות בסיסיים ומהוראות החוק, בעיקר כשהמדינה מספקת את עיקר תקציבם של המוסדות. האינטרס לשמור על סטנדרטים אקדמיים הינו בראש ובראשונה של האוניברסיטאות עצמן. ללא שמירה כזאת ייפגע שמן הטוב, שמהווה נכס צאן ברזל לכל אוניברסיטה בישראל.

האוניברסיטאות הן מעוזים של חדשנות וחממה ליזמות ולדמיון. הן מאפשרות את פתיחת האקדמיה בפני קהלים חדשים שוחרי דעת, בפני יוצרים, אישים מיוחדים וצעירים מחוננים. אותם מחוננים יכולים להצטרף כבר בעת לימודי התיכון ללימודי תואר ראשון, ולסיים אותו במקביל לבחינות הבגרות. יש גם מסלולים ישירים למצטיינים לתואר שלישי, אך הדברים צריכים להיעשות על פי הכללים ולא באופן שמערער את אמון הציבור במערכות הקבלה והמיון.

טוב עושות האוניברסיטאות שמאפשרות לדמויות מובילות בתחומי דעת ללמד בהן, ואף מעניקות להם מעמד של פרופסורה לשם כך, גם אם לא סיימו מסלול לימודים אקדמי.

האוניברסיטאות מאפשרות לכל מי שחפץ לרכוש ידע לבוא ולהשתלב באחת ממאות התוכניות הפורמליות או הבלתי פורמליות. תואר אקדמי הוא סמן חברתי וכלכלי ומציין השלמה של משימות ועמידה בחובות אקדמיות, לימודיות ומחקריות של מי שמחזיק בו. מצב שבו יינתן תואר אקדמי מבלי שהושלמו כל שלבי ההכשרה האקדמית כנדרש עלול לערער את המסגרות ואת הנורמות האקדמיות והחברתיות, תוך חשש לפגיעה במוניטין האקדמיים של האוניברסיטה.

כל שלב לימודי ומחקרי מתבסס על שלבים קודמים של לימוד ומחקר. כאשר אחד מהשלבים חסר, לא ברור איך ניתן להשלים את השלבים האחרים. אפשר, כחריג, שסטודנט יתקבל לתואר ראשון ללא תעודת בגרות, והיו דברים מעולם, אבל המקרה שבו סטודנט ללא תואר ראשון ישתלב ישירות בלימודי תואר שני ודוקטורט מבלי שהשלים את לימודי היסוד, מעלה תהיות.

המועצה להשכלה גבוהה משרתת את מדינת ישראל, את אזרחיה ואת המוסדות להשכלה גבוהה. יש להמשיך ולשמור על החופש האקדמי והניהולי של האוניברסיטאות, אך בו בזמן על האוניברסיטאות להישמר מסטייה מהכללים ומהחלטות המועצה להשכלה גבוהה, וכן מיצירת מסלולים עם תנאי קבלה שנויים במחלוקת, שאינם מלווים בשקיפות מלאה. מסלולים כאלה עלולים לערער את אמון הציבור והסטודנטים.

הכותב הוא מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב

Read this article in English: Speed and transparency

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ