לא לגייס את החרדים בכפייה

רק הסדר שינטרל את תפישת השירות הצבאי כאיום על ציפור נפשה של הקהילה החרדית, יוכל להמשיך ולהרחיב את השינוי שחוק טל החל ליצור

אייל נון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
אייל נון

החלטת בית המשפט הגבוה לצדק פתחה מחדש את הדיון הציבורי בהסדר דחיית הגיוס לתלמידי ישיבות ש"תורתם אומנותם". בגרעין הקשה של המגזר החרדי נוצר בעשורים האחרונים אתוס המתנגד לשירות צבאי, שנתפש כמעמיד את הפרט בסכנת שמד ובכך מאיים על הערכים והלכידות של החברה החרדית; זהו אתוס שלא יתפוגג מאליו, ויש להניח שכפייה לא תסדוק אותו, אלא רק תחזקו.

בעיית הגידול המספרי בהסדר הבלתי מבוקר הובילה להתערבות בג"ץ בסוגיה. חוק טל היווה את ראשיתו של פתרון בהקשר הזה והחל לעשות את מלאכתו, אך הוכשל יותר משנכשל, ולא הניב תוצאות מספיקות במהלך העשור שבו היה בתוקף. הנחת העבודה היא שלא ניתן יהיה להגיע להסכמה (אפילו לא להסכמה שבשתיקה) עם המגזר החרדי על שינויים בהסדר שיכללו מגבלות מספריות או אחוזיות; זהו מצב שככל הנראה הוא בלתי נמנע כתוצאה מפסיקת בג"ץ.

על מנת להבין את המתווה לפתרון הבעיה המוצע כאן, יש לבדוק קבוצות בקרה - קהילות חרדיות שבהן, מצד אחד, "איום" השירות הצבאי אינו מתנופף מעל הקהילה החרדית ומסכן את לכידותה, אך מצד אחר, אין תמיכה של המדינה בלימודים תורניים. למשל, בבריטניה (בעיקר בלונדון) ובארצות הברית (בעיקר במדינת ניו יורק).

בקהילות אלה, כך מראים מחקרים, הרוב המכריע של תלמידי הישיבות עוזבים את הלימודים התורניים, חלקית או באופן מלא, בגילאים 21-23 בממוצע. לאחר מכן, מיעוט מהם נשאר ללמוד בישיבות כעיסוק בלעדי, והיתר, גם אם הם ממשיכים ללמוד באופן חלקי - פונים לרכוש מקצוע או ללמוד לימודים כלליים ומשתלבים בשוק העבודה. בגילאים אלה, כך סבורה החברה החרדית (גם בישראל), הסכנה שהפרט ייצא מהמסגרת הקהילתית נמוכה יותר, הן בשל קשרי הנישואים שכבר נוצרים והן בשל התגבשות אישיותו של הצעיר החרדי.

חרדים בכינוס טכנולוגי בניו יורק. הרוב המכריע של תלמידי הישיבות שם עוזבים את הלימודים התורנייםצילום: אי-פי

הצעתי היא "לנטרל" את תפישת השירות הצבאי כאיום על לכידות המגזר החרדי ועל פרטיו, מתוך הנחה, כי בלא "איום" השירות הצבאי במשוואת ההסדר ייווצר באופן טבעי מצב דומה לזה שקיים כיום בקהילות חרדיות מחוץ לישראל, והפגיעה בציפור נפשה של היהדות החרדית - לימודים תורניים לכל המעוניין בכך ללא הגבלה - תהיה מזערית, אם בכלל.

בהנחה שיוצעו שינויים בהסדר הנוכחי שיכללו מכסה או מגבלה מספרית, מוצע הסדר ולפיו עד גיל 22 יימשך המצב הקיים, בדומה להסדר שנקבע בחוק טל, אך עם מתן אפשרות לעבוד כבר מגיל 18, בכפוף ללימודים בהיקף של 45 שעות שבועיות. הסדר זה יבטל את הצורך בשנת הכרעה, משום שבפועל תתחיל שנת ההכרעה כבר בגיל 18.

אחרי גיל 22 יעוגנו בחוק שתי תקרות מספריות (מכסות) ולא אחוזיות - תקרה לתלמידים מצטיינים ותקרה כוללת למספר התלמידים בהסדר "תורתו אומנותו" מעל גיל 22, כדלקמן:

א. תיקבע תקרה מספרית נמוכה ונוקשה (הגזר) רק לתלמידים מצטיינים, עד היקף של אלף בני אדם בו-בזמן. מי שלא ייכלל במכסה, המוסד התורני לא יקבל בעבורו תמיכה והוא לא יקבל הטבות כלכליות כמו תמיכה או מלגה, הבטחת הכנסה, הנחה בארנונה ובביטוח לאומי וכיו"ב; מי שייכלל במכסת המצטיינים יקבל תמיכה מוגדלת, שחלקה תינתן לו אישית ולא למוסד התורני; המכסה תחול החל מ-2013 על כל מי שיגיעו לגיל 22 משנת 2013 ואילך; מי שיתמיד ויהיה תלמיד מצטיין במשך שש שנים, עד גיל 28, יהיה פטור משירות צבאי או אזרחי.

ב. תיקבע תקרה מספרית גבוהה (המקל) בגובה היקף הלומדים מעל גיל 22 ב-2010 (השנה המלאה הראשונה שבה ניתנה לחוק טל האפשרות לפעול יחד עם המעטפת המלאה של השירות האזרחי). מי שלא ייכלל במכסה יגויס לשירות צבאי או אזרחי, לפי קביעת הצבא, זאת בניגוד להחלטת הממשלה ממארס 2011. המכסה תחול החל מ-2015 על כל מי שיגיעו לגיל 22 משנת 2015 ואילך.

כמו כן, יתאפשר להקים ישיבות הסדר חרדיות במובהק, בתקווה שתימנע זליגה של תת-המגזר החרדי (החרד"לי) להסדר "תורתו אומנותו", כפי שקורה היום.

הסדר "תורתו אומנותו" עומד בפני שינוי משמעותי, אשר יש לתכננו ולבצעו, ככל הניתן, בהסכמה עם המגזר החרדי, כדי ליצור תהליך שימשיך וירחיב את השינוי שיצר חוק טל. במסגרת זו, אם יוחלט על קביעת מגבלות מספריות להסדר, על המגבלות להיות כאלה, שיאפשרו את המשכו הטבעי והמוגבר של התהליך שנוצר בעקבות חקיקת חוק טל, באופן שימנע ככל האפשר הגעה לנקודת השבר של תלמידי ישיבות, המבקשים להמשיך ללמוד ונדרשים תחת זאת להפסיק את לימודיהם התורניים.

עו"ד נון היה מזכיר ועדת טל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ