התנצלות בפני במאית הסרט "לא פה, לא שם"

סייד קשוע
סייד קשוע
מייסלון חמוד
סייד קשוע
סייד קשוע

כמה עליבות ואיזו תחושת אשמה כבדה על שהעליתי בדעתי שניתן לכתוב על הסרט ״לא פה לא שם״ ביקורת שמוכנה להבין את מורת רוחם של אנשי התנועה האיסלאמית והעיר אום אל-פאחם. כמה פתטי מצדי לקוות לדיון פורה שהסרט מעורר בחברה הפלסטינית בתוך ישראל. שכחתי, או שניסיתי לשכוח, את טיב השיח שעלול להתפתח.

כשכתבתי את הדברים כל שידעתי על הסרט, לפני שצפיתי בו, היה שעיריית אום אל-פאחם מחתה על הסרט בשל הדרך בה איש התנועה האיסלאמית מוצג בו. מחאה שהחשבתי כלגיטימית, כפי שעשיית הסרט לגיטימית, תוך שאני מנסה לתומי לאזן בין שני הדברים, כאשר מסתבר במהרה שאין מקום להשוואה בין שתי הזכויות השמורות ליוצרים ולביקורת של קהל הצופים.

כמה מטומטם אני חש כשאני קורא על איומים שהבמאית מייסלון חמוד מקבלת, גידופים, קללות והשמצות. כן, נידונה לחורבן, כפי שכתבתי וקיוויתי שלא. ומסתבר שאין מקום לביקורת על סרט ברוח ייצוג איש הדת לפי המסורת האוריינטליסטית. לא, אין מקום לדבר על סטראוטיפים כאשר המאיימים, המקללים והמפגינים הכוחניים מצדיקים כל סטראוטיפ אפשרי.

כל ביקורת על ייצוג כלשהו בסרט מצטיירת כעלובה נוכח גילויי האלימות. ועל זה אני מתבייש, ובגלל זה אני מצטער על שחשבתי שזכותם של אנשי הדת להיעלב מהסרט. זכות כנראה שאפשר לתת רק לקבוצה שיכולה לכבד זכויותיהם של אחרים שאינם שותפים להם בדרך המחשבה, אורח החיים, ודרך ההתבטאות. זכות מחאה שאינה ראויה לקבוצה שאינה יכולה לכבד את חופש הביטוי והיצירה. טוב יעשו אותם מוחים מהעירייה ומהתנועה אם יתנערו בתוקף מכל גילויי אלימות, גידופים והפגנות אלימות כנגד הסרט. כי זו כבר לא ביקורת אלא הסתה פרועה ואלימה.

אני רוצה להתנצל בפני הבמאית על שהעליתי בדעתי שיש אפשרות אחרת לצורת דיון. אני רוצה להתנצל על שבחרתי ״להבין״ את כעסם של המקטרגים נוכח דמות אחת שאינה ממעיטה מהחשיבות, החלוציות והעוצמה של הסרט. ביקורת שמסתבר שאין לה מקום ואינה יכולה להיחשב מלבד פחדנית נוכח המתקפה על יוצרי הסרט.

זו התנהגות פרועה, שמביאה אותי לפחד מעצמאות ומאותה שאיפה להשתחררות תרבותית מכל מדיניות ישראלית-יהודית; התנהגות אלימה שלא מותירה, אלא להעלות מחשבות כפירה לפיהן חסות ציונית מספקת מרחב, מוגבל ככל יהיה, ליצירה פלסטינית. נוכח המציאות  מסתבר שעדיף מרחב צר כזה על פני המרחב הצר עוד יותר שחוגים אלימים בחברה הפלסטינית מנסים להכתיב בכוח הזרוע.

בבקשה לכו לראות את הסרט, כי הוא חשוב ומעורר מחשבה. לכו לראות את הסרט בשביל להשתיק את האלימות, בשביל שאריות של תחושת חופש, בשביל לעמוד לצד היוצרים. לכו לראות את הסרט כי הוא חשוב לא פחות מהפגנות נגד הריסת בתים. לכו לראות את הסרט בשביל למנוע את הריסת קורות הבית על יושביו מבפנים.

תגובות