ממש לא "רק לא ביבי": במלחמת הרעיונות הזו יש למרכז פתרונות

יאיר לפיד - צרובה
יאיר לפיד
יאיר לפיד - צרובה
יאיר לפיד

הפוליטיקה היא עימות בין רעיונות. כוחם של רעיונות הוא מה שמניע מדינות. רק הם יכולים לקדם או לפגוע בצרכים הכלכליים והמדיניים שלנו. רק הם חזקים מספיק כדי לעצב את עתידנו או לפרק אותנו מבפנים. שורות אלה נכתבות ברגע מסוכן. בפעם הראשונה בתולדות המדינה השלטון דוחף בגלוי לביטול המבנה הדמוקרטי שלנו. הוא עושה זאת תוך שימוש במגפה עולמית מבהילה. ההתנהלות שלו מדגישה את העובדה שמלחמת הרעיונות הישראלית אינה עוסקת במשבר הקורונה. היא עוסקת בשאלה האם אנחנו עדיין רוצים לחיות פה ביחד?

תגובות