קריקטורה יומית | 21 באוגוסט 2016

עמוס בידרמן
עמוס בידרמן
שרה וביבי נמלטים במה שנראה כמו תיבת נוח מסעדה שמכונה חקירה ודו"ח צוק איתן

תגובות