קריקטורה יומית | 23 באוגוסט 2016

עמוס בידרמן
עמוס בידרמן
ביבי ושרה קוראים הארץ בחיוך זחוח וביבי מפטיר "אין על גדעון"

תגובות