קריקטורה יומית | 20 בדצמבר 2016

עמוס בידרמן
עמוס בידרמן
נתניהו במטוס סופר-טנקר המפזר שטרות כסף על מאחז עמונה

תגובות