תפסיקו להתנשא עלינו

גואל ועקנין
תנונות מונחות על הרצפה עם דיוקן הבבא סאלי
גואל ועקנין

בתגובה על "האתגר שלי לחסידי הבאבא" מאת רוגל אלפר ("הארץ", 17.5)

משהגיע סידנא רבי ישראל אביחצירא זצ"ל הידוע בכינויו בבא סאלי מצפון אפריקה לארץ ישראל, כמו הרים את גוום השחוח של עולי ארצות המגרב והעניק להם גאווה וחוסן לאומי.

את מקומו כצדיק ופועל ישועות רכש בבא סאלי בזכות ולא בחסד, כשאת ביתו הצנוע באשקלון ולאחר מכן בנתיבות פקדו כל שועי ארץ, ראשי ממשל ואנשי השלטון, רק מפני שידעו והאמינו כי "צדיק גוזר והקב"ה מקיים". באי ביתו לא היו דווקא אנשים דתיים. בכור שטרית ויצחק נבון לא היו דתיים כלל ועיקר, אבל ידעו כי עיניו של בבא סאלי צופיות למרחוק וברכותיו היוצאות מפיו תמיד ידייקו וישיגו את מטרתן.

הוא לא היה חוזה או קורא בקפה כפי שמנסה רוגל אלפר לצייר. בבא סאלי היה איש קדוש שהתקדש מגיל אפס בתאפילאלת שבמרוקו והוכר כמי שכל היוצא מפיו יעשה אלוקים. כבר בצעירותו התגלו בו גינוני קדושה ויראת אלוקים וכל סובביו הודו כי הינו מורם מעם, ואינו ככל האנשים.

טורו הביקורתי והמשתלח של אלפר חוטא לאמת ובעיקר מזלזל ומתנשא על ציבור ענק של מאמינים. מיליוני יהודים מכל העולם רואים בבבא סאלי אישיות המגלמת קדושה וצדיקות שאין לה אח ורע בדורנו, ואף מקום קברו ממשיך לסחוף המונים. לפי משרד התיירות, ציונו של בבא סאלי הינו אחד מחמשת אתרי התיירות המקודשים בעולם היהודי. אין עוד מנהיג בסדר גודל שכזה, שלאחר 34 שנים מפטירתו, עדיין נישא שמו בהערצה ומקום קברו משמש תל תלפיות לאלפי יהודים הבאים אליו בכל יום ומבקשים ישועות בזכות הצדיק.

המשך מפעלותיו של בבא סאלי — מוסדות וישיבות מגיל הטף ועד שיבה — הם התשובה היחידה להתנשאות המביכה של אלפר ועיתון "הארץ", השמאל הישראלי ועדר ה"גרבוזים" המזלזל באמונתם של הרואים בבבא סאלי צדיק ופועל ישועות, בשעתו ולדורות.

גואל ועקנין, מנכ"ל המוסדות ע"ש בבא סאלי בישראל

תגובות