צילום אחד ביום

אי-פי
אי-פי

מוכר בלונים מחפש אחר לקוחות באחת משכונות העיר קאבול שבאפגניסטאן, ביומו השני של חג הקורבן. החג מנציח את נכונותו של אברהם להקריב את בנו כאות לדבקותו באל, ונחגג על ידי המוסלמים ברחבי העולם.

תגובות