חוקרים: מי שיושב ליד המעבר במטוס מועד יותר מאחרים להידבק בשפעת - מדע - הארץ