מבקר המדינה: התנהלות בלתי תקינה באיגוד הכדורסל

פרק חריף על האיגוד בדו"ח המבקר: "מנגנוני הבקרה חלשים ושומרי הסף אינם מתפקדים כנדרש". אם לא יתוקנו הליקויים, ניהול האיגוד עשוי לעבור לניהולו של רשם העמותות

אריה ליבנת
אריה ליבנת
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
אריה ליבנת
אריה ליבנת

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, הניח היום (רביעי) אחר הצהריים על שולחן הכנסת את הדו"ח השנתי, בו גם נכלל פרק חריף על התנהלות בלתי תקינה של איגוד הכדורסל. בפרק, המשתרע על פני 17 עמודים, נכתב כי נמצאו ליקויים בסדרי פעילותם של המוסדות והגורמים המקיימים פיקוח ובקרה על פעילות האיגוד. ממצאי הביקורת מלמדים כי היו פגמים באופן תפקודם, ולעתים מקצתם פעלו שלא בהתאם לחוק העמותות או לתקנון האיגוד.

המבקר הגיע למסקנה כי אם אם מרכזים יחד את כלל הליקויים, מצטיירת תמונת מצב שעולה ממנה כי מנגנוני הבקרה באיגוד חלשים וכי שומרי הסף שלו אינם מתפקדים כנדרש. המבקר מאיים על האיגוד כי אם לא ינקוט צעדים של ממש לתיקון הליקויים, רשם העמותות ישקול הפעלת סמכויותיו על פי דין. כלומר, ייקח על עצמו את ניהול האיגוד.

המבקר מצא שמונה ליקויים בתפקוד האיגוד:

1. שינויים בתקנון - האיגוד פעל במשך שנים לפי תקנון שהשינויים בו לא אושרו על ידי רשם העמותות. למשל, הגדלת כמות החברים בהנהלה מ-29 בשנת 1991 ל-33 בשלב הראשון והחל מלפני שנתיים ל-39. אגב, האיגוד ניסה באחרונה להוסיף עוד שמונה נשים, כדי להגיע למכסה המתחייבת. המבקר מעביר ביקורת גם על רשם העמותות, שלמרות אי עמידה של האיגוד בדרישותיו, העניק לו כל פעם מחדש אישור של מינהל תקין.

2. אסיפות כלליות – בתיעוד של פרוטוקלים מחמש אסיפות כלליות שהתקיימו בין יוני 2011 ליולי 2013, התגלו פגמים שפוגעים בעיקרון השקיפות ומקשה על היכולת לשמש ככלי פיקוח ובקרה על הפעולות וההחלטות של האיגוד. בפרוטוקול של האסיפה מאוגוסט 2012, תועדו דבריהם של אנשים ששמם נפקד מרשימת המשתתפים. באסיפות של יוני 2011 ויוני 2012 אושרו פה אחד דו"חות כספיים של האיגוד, אולם ככל הנראה מבלי שהתקיים דיון מהותי בעניין. יו"ר האסיפה הכללית (יו"ר האיגוד) לא חתם על הפרוטוקולים בכל הישיבות.

3. חברי הנהלה - מתוקף החלטה של האיגוד לפיה בהנהלה יכהנו רק חברים מחמשת ארגוני הספורט הגדולים (הפועל, מכבי, אליצור, בית"ר, אס"א), נוצר מצב שכמה מחברי ההנהלה אינם חברי עמותה או נציגים של אגודות וקבוצות שהן חברות עמותה, דבר העומד בניגוד לחוק העמותות.

4. ועדת הביקורת – ליקויים רבים התגלו בתיפקוד שלה. חברי הוועדה מונו שלא כחוק וחבריה, בניגוד לחוק העמותות, לא היו חברים באיגוד. בנוסף לכך, תפקודם היה דל וחלקי. הדו"חות שלה מ-2011 ומ-2012 היו תמציתיים בלבד. החל מ-2009 הוועדה לא מבצעת פיקוח וביקורת על העניינים הכספיים של האיגוד כנדרש. היא מקבלת את הדו"חות רק סמוך למועד כינוס האסיפה הכללית, דבר שמונע ממנה לרדת לעומקם של הדברים. לעתים חברי הוועדה לא הוזמנו לדיוני האסיפה הכללית.

למרות כל זה, הם לא עמדו על כך שיתאפשר להם למלא כראוי את חובתם כדי שיוכלו לפקח על פעילות האיגוד. הוועדה גם לא דנה החל מ-2009 בנושאים מהותיים שוטפים כמו ההתקשרויות של האיגוד בענייני רכש, לרבות בתחום שירותי תוכנה וחשבונאות ובתחום השיפוצים, על אף שהתקשרויות אלו היו כרוכות בהוצאות כספיות גבוהות. המבקר דורש מהאסיפה הכללית והיו"ר שלה, מעוזיה סגל, לקבוע סדרי עבודה תקינים של הוועדה ולמסד אותם בנוהל סדור.

5. המבקר הפנימי – בשני מקרים ב-2013 האיגוד לא נענה לדרישת המבקר הפנימי, רו"ח אריה ברסקי, להמציא לו מסמכים בנושאים שביקש ועל כן נפגעה עבודת הביקורת שלו. הפעם הראשונה היתה בחודש יולי בנושא כוח אדם ושכר. המסמכים הגיעו רק בספטמבר וגם אז לא כל החומר הגיע. האיגוד טען כי נושא ביקורת זה לא נכלל במסגרת תוכנית העבודה המאושרת. הפעם השנייה היתה בחודש אוקטובר, בנושא רכישות והתקשרויות. הפעם המסמכים הגיעו, אך באיחור של כמה שבועות. מבקר המדינה מחייב את האיגוד להמציא למבקר הפנימי כל מסמך שירצה, ללא עיכוב, כדי שיוכל לבצע את עבודתו באופן עצמאי ובלתי תלוי.

6. ועדת כספים – בוועדה מכהנים חברים שמייצגים אגודות או קבוצות שיש להן חוב כספי כלפי האיגוד, מה שעלול לייצר ניגוד עניינים. המבקר מציע כי דיוני ועדת הכספים יתועדו בפרוטוקול באופן מפורט, שישקף את הליך הדיון, את עמדות חברי הוועדה ואת הנימוקים להחלטות. כך, תתאפשר שקיפות מלאה ויכולת פיקוח ובקרה על ההחלטות שהתקבלו.

7. רואה החשבון - על פי הסכם ההתקשרות עם רואה החשבון מוטי גולנסקי, עולה כי בנוסף לביקורת שהוא צריך לעשות על הפעולות הכספיות של האיגוד, הוא צריך לבצע גם פעולות ומשימות רבות הנוגעות להיבטים הכלכליים והכספיים, מה שיוצר ניגוד עניינים. למעשה, הוא מעורב באופן עמוק בפעולות ובהיבטים הכלכליים והכספיים של האיגוד, כמו למשל בהכנת התקציב ובפיקוח על ניצולו ובבקרה על תשלומי השכר. זאת, בנוסף לתפקידו כרואה החשבון המבקר שלו. המבקר דורש כי האיגוד יקפיד שאת המשימות הקשורות לתפקידו של רואה החשבון המבקר יבצע גורם שאין לו כל נגיעה לפעולות שמבצע משרד רואה החשבון באיגוד.

8. פנקס חברים - האיגוד אינו מנהל פנקס חברים, שאמור בין היתר לקבוע את זהות חברי האיגוד הרשאים להשתתף באסיפה הכללית והזכאים לבחור ולהיבחר למוסדותיו.

תגובת איגוד הכדורסל: "היום התפרסם דו"ח מבקר המדינה שלא מצא דופי של ממש באיגוד ובעבודתו. בחודשים האחרונים ניסו גורמים כאלו ואחרים וגם בעזרת כלי תקשורת שעמד לרשותם, להכפיש את איגוד הכדורסל, מנהליו, עובדיו והפעילים בו וטענו לשחיתויות, אי סדרים, נהלים לא תקינים ועוד טענות מטענות שונות ומשונות. הדו"ח שהתפרסם ע"י מבקר המדינה, מוכיח באופן חד-משמעי, שלא מיני ולא מקצתי. אין באיגוד הכדורסל שחיתויות, אי סדרים או קלקולים חמורים כפי שטענו אותם טוענים.

"במשך מספר שבועות, ישב באיגוד הכדורסל נציג של מבקר המדינה. הוא קרא אין ספור מסמכים, פרוטוקולים והסכמים, בדק אין ספור חשבונות וחשבוניות, שוחח עם בעלי תפקידים ועובדים באיגוד כשלא נמנע ממנו דבר או חצי דבר. זו היתה בדיקה מקיפה כמותו לא ידע האיגוד בעבר. ובסופו של דבר יצא לאור דו"ח המבקר, שמי שקרא אותו מבין שהאיגוד מתנהל לעילה ולעילה. בדו"ח לא מוזכר ולא ברמז דק שבדקים, כל נושא שקשור לשחיתות או אי סדרים, לא מוזכר בו אפילו שם אחד של בעל תפקיד בכיר כזוטר, חבר הנהלה או ספק של האיגוד. הדו"ח לא מזכיר אפילו במלה אחת בעיה הקשורה לתשלומים או ניהול חשבונות שאינו מדויק.

"בדו"ח יש מספר הערות הקשורות לנושאים טכניים, חלקם קשורים לפעילות הוועדות. מרבית ההערות האלו כבר טופלו והאחרות יטופלו בהמשך. האיגוד מצפה מכל המלעיזים וטועני הטענות השקריות, לחזור בהם, להתנצל בפומבי כפי שעשו בישיבות ההנהלה, הנשיאות או הוועדות או על גבי התקשורת ולחדול מטעונות אלו ולחזור לנסות לעזור לענף להמשיך להתקדם. איגוד הכדורסל ימשיך לפעול לטובת הכדורסל בכללו, הקבוצות והספורטאים, תוך מתן שרות ברמה הגבוהה ביותר וניהול איכותי ושקיפות מלאה".

צבי ליבר, המועמד ליו"ר האיגוד מטעם סיעת עוז, הוסיף כי לאור פרסום הדו"ח הובהר מעל כל ספק כי שומרי הסף של האיגוד נכשלו כישלון חרוץ. "איגוד הכדורסל התנהל ללא שקיפות וללא נוהלי עבודה תקינים. למבקר הפנים של האיגוד לא נמסרו המסמכים שדרש לעריכת הביקורות כמצוין בדו"ח המבקר", אמר ליבר. "איגוד כדורסל, שהוא הגדול בישראל, ראוי גם לניהול הטוב בישראל. כדאי לדובר איגוד הכדורסל כי לא היו מפרסם תגובה מבישה כל כך לדו"ח רציני כל כך. אין לי ספק כי האנשים האלה נלחמים את מלחמת ההישרדות שלהם באיגוד הכדורסל".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ