את פליפה מאסה לא עוקפים, בפקודה - פורמולה 1 - הארץ