האישה הרה הראשונה באולימפיאדה: גם בחודש שמיני, ממשיכה לקלוע בול | לונדון 2012 - הארץפעילות
המלצות