דורכים במקום - להיות רץ 100 מטר בישראל - מגזין ספורט - הארץ