כשיעל ארד ומדליה אחת אפשרו לספורט הישראלי לחלום בגדול - טעם של פעם - הארץ