איתמר קציר
איתמר קציר
השרה מירי רגב במסיבת העיתונאים לאחר ביטול המשחק. "התנהלות שפוגעת באמון הציבור ברשויות המדינה"
השרה מירי רגב במסיבת העיתונאים לאחר ביטול המשחק. "התנהלות שפוגעת באמון הציבור ברשויות המדינה"צילום: מגד גוזני
איתמר קציר
איתמר קציר

הקצאת הכרטיסים לציבור למשחק בין נבחרת ישראל בכדורגל לארגנטינה, שבוטל ברגע האחרון, היתה נמוכה באופן שערורייתי ומעלה חשש לקבלת טובות הנאה - כך קובע דוח מבקר המדינה שפורסם היום (שני), ושמתח ביקורת חמורה על התנהלות משרד הספורט, ההתאחדות לכדורגל וגופים נוספים סביב משחק הידידות שלא התקיים לבסוף.

דו"ח מבקר המדינה: 60% מעברייני המין משתחררים בלי שעברו טיפול בכלא // חיים כץ ומנכ"ל משרדו פעלו למינוי מקורביו לתפקידים במשרד הרווחה // תוכניות הלימוד לחרדים באקדמיה לא השיגו את מטרותיהן ואיכותן לא נבדקה // משרד הבריאות לא נערך כראוי לקצב הזדקנות האוכלוסייה // רק 12% מהמורים לעברית בבתי הספר היסודיים הוכשרו להוראת המקצוע // 92% מהתלונות על עבירות רכוש נסגרות - מרביתן תוך פחות משבוע // דו"ח המבקר: התנהלות אגף השיקום של נכי צה"ל פוגעת בסיכויי הנכים להשתקם

הדוח מתייחס בין היתר לשימוש של משרד התרבות והספורט בכספי ציבור שיועדו לחגיגות ה-70. על פי הדוח, בהחלטת ממשלה מינואר 2017 נקבע כי תקום מינהלה ייעודית לקיום חגיגות ה-70, ולה תקום ועדה ציבורית מייעצת - אלא שוועדה זו מעולם לא קמה. באוקטובר באותה שנה, קובע הדוח, החליטה הממשלה כי שרת התרבות והספורט מירי רגב תקים ועדה בין משרדית מייעצת שתחליף את אותה ועדה ציבורית שלא קמה, אלא שגם ועדה זו מעולם לא יוסדה. כך נוצר מצב בו המשרד משתמש בכספי המדינה לאירועים שונים ללא אישור או פיקוח של ועדה מייעצת, כנדרש בהחלטת הממשלה. רק אחרי שהמשחק בוטל, באוגוסט 2018, ולאחר קיום חגיגות ה-70 למדינה, החליטה הממשלה לבטל את הוועדה - זו שמעולם לא קמה.

ואיך זה קשור למשחק מול ארגנטינה? מתברר שהכסף שהקצה משרד הספורט כדי להשתתף במימון העברת המשחק מחיפה לירושלים - 2.7 מיליון שקל - לא עבר דרך אף גוף פיקוח. לא דרך המינהלה שהוקמה לצורך חגיגות ה-70, ולא דרך היועצת המשפטית של משרד הספורט. לפי הדוח, בינואר 2018 העביר משרד הספורט לאגף התקציבים במשרד האוצר רשימה של האירועים המתוכננים במסגרת חגיגות ה-70, והעריך את עלותם ב-140 מיליון שקל. בפנים נכלל גם המשחק מול נבחרת ארגטינה, שהחוזה לגביו עוד לא נחתם, ועלות השתתפות המשרד בקיומו הוערכה בשני מיליון שקל. בתחילת מארס נחתם החוזה מול חברת קומטק שארגנה את המשחק, לפיו המשחק ייערך בחיפה או בירושלים. מספר ימים לאחר מכן, פנתה החברה למנכ"ל עיריית חיפה, וביקשה מהעירייה להשתתף במיליון שקל במימון קיום המשחק, שאת עלותו העריכה בשלושה מיליון דולר.

ב-12 במארס כתב ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארגנטינה כי הנחה את כל הגורמים הרלוונטיים לפעול לקיום המשחק בירושלים, ולא בחיפה. בסופו של משא ומתן מול היזם, הוחלט כי המדינה תעביר 2.7 מיליון שקל על מנת לממן את מעבר המשחק מחיפה לירושלים, מתקציב חגיגות ה-70. כאמור, בהחלטה לא עורבה מינהלת חגיגות ה-70, ולא היועצת המשפטית של המשרד. יותר מכך - חודש בדיוק לפני קיום המשחק, פורסמה תוכנית תקציב מעודכנת של חגיגות ה-70, ובה נכתב כי מיליון שקל שהיו אמורים להיות מוקצים להבאתה של נבחרת ארגנטינה לישראל, יועברו למען קיום הג'ירו ד'איטליה בישראל באותו החודש.

"משרד מבקר המדינה מעיר לשרה ולמנכ"ל משרד התרבות כי המינהלה היא הגורם האמון על התכנון, על הארגון ועל הביצוע של כלל אירועי ה-70 למדינה, ולא רק של אירועים שהמשרד הפיק במישרין", נכתב בדו"ח, "בהיעדר דיון, במינהלה התקבלו ההחלטות על ההשתתפות במימונו של המשחק, לאור העברתו לירושלים, על דעתם של השרה והמנכ"ל בלבד. תהליך כזה לא רק סותר את החלטות הממשלה, אלא שבכך נמנעת האפשרות להציג מגוון דעות ושיקולים, לרבות מצד גורמים מקצועיים מקרב משרדי הממשלה האחרים".

עוד קובע המבקר כי המשרד מעולם לא בדק את הנוסחה שמסר היזם, לפיה עליו להעביר 2.7 מיליון שקל כדי לממן את העברת המשחק. לכך משיב מנכ"ל המשרד כי לא היתה לו דרך לבדוק את האומדן שהעביר לו היזם. בתגובה לכך העיר המבקר כי המדינה לא יכולה להתנער מאחריות לסכום גבוה כל כך שעובר לפיצוי יזם פרטי. "אם סבר המנכ"ל כי אין בידיו או בידי עובדי משרדו את הכלים לבדיקת תחשיבי היזם, טוב היה עושה אם היה מפנה את היזם לגורם המוסמך במשרדו או במשרד הקולט שיבדוק את תחשיביו בטרם שלח ליזם את הודעתו (על העברת התקציב - א"ק)".

נושא אחר שהדו"ח מתעכב עליו ארוכות הוא חלוקת הכרטיסים למשחק. על פי הנתונים שאסף, רק 22,500 כרטיסים מתוך 30,200 מקומות ישיבה הוצעו לציבור הרחב - 68% מהמושבים באיצטדיון. מתוך אלה, רק 11,000 כרטיסים הוצעו למכירה על ידי משרד כרטיסים, ובשיטת "כל הקודם זוכה". כך נוצר מצב שגורמים שונים קנו עשרות או מאות כרטיסים, ותוך שעות ספורות מתחילת המכירה כבר סיפסרו בכרטיסים בסכומי עתק. "כרטיס מקטגוריה 2, שמחירו על פי ההסכם היה 50 ש"ח לילד ו-100 ש"ח למבוגר, הוצע למכירה במרשתת ב-31.5.18 במחיר של 1,575 ש”ח", לדוגמה. המבקר מעיר כי "לא נכון היה להותיר את ההפצה בפועל של רוב הכרטיסים לשיקול דעתו הבלעדי של היזם, ללא פיקוח ובקרה מצד ההתאחדות". כדי למנוע ספסרות, מציע המבקר ליצור זיהוי שמי על הכרטיס, דבר שלא נעשה.

בנוסף, מציין מבקר המדינה פגמים רבים באופן שבו משרד הספורט, ההתאחדות לכדורגל וחברת אריאל - המפעילה את מתקני הספורט בירושלים - נתנו עדיפות ברכישת הכרטיסים לעובדיהם. לגבי משרד הספורט, המבקר מציין כי מטה מנכ"ל המשרד ביקש מחברת קומטק לשריין 100 כרטיסים - מספר שאחר כך גדל ל-200 - עבור עובדי המשרד, שירכשו אותם במחיר מלא. בעקבות מחאה ציבורית שהתעוררה, החליטו עובדי המשרד לוותר על האפשרות לרכוש את הכרטיסים שהוקצו במיוחד עבורם.

ב-31 במאי כתבה היועצת המשפטית של המשרד לעובדיו הבהרה: "אין לפנות או לבקש כרטיסים מגורם מארגן. פנייה כזו מהווה עבירה פלילית של בקשת טובת הנאה והיא אסורה בתכלית. לא הזמינו אתכם - אתם לא צריכים להיות שם". המבקר מעיר כי "אין לקבל את הגישה שלפיה עצם התשלום עבור הכרטיסים מבטל את האפשרות שמדובר בקבלת טובת הנאה. קבלת הקדימות בידי מי שקרוב למעגל מקבלי ההחלטות בדבר תקצוב האירוע מהווה הטבה, ופוגעת באמון הציבור ברשות המבצעת".

לאו מסי
לאו מסי. הרבה מקורבים קיבלו קדימות לראות אותוצילום: Pavel Golovkin/אי־פי

גם ההתאחדות לכדורגל סופגת ביקורת רבה. היא קיבלה 1,400 הזמנות - 4% מסך הכרטיסים - וחילקה אותם כראות עיניה לקבוצות זכאות שונות. 259 כרטיסים הקצתה עבור כ-100 אנשים המעורבים בפעילותה - עובדיה וההנהלה. חברת אריאל סופגת ביקורת על כך שחילקה 100 הזמנות ללא קריטריון ברור או רישום של זהות המוזמנים, ועל כך שקיבלה קדימות ברכישת 500 כרטיסים למשחק.

"כאשר גוף ציבורי מקבל מיזם פרטי הזמנות או כרטיסי כניסה לאירוע לשם הקצאתם לבעלי תפקידים ולעובדי הגוף  - ללא תשלום או במתן קדימות ברכישתם - יש בכך משום קבלת טובת הנאה", כותב המבקר, "אם הכרטיסים ניתנים על ידי יזם המנהל משא ומתן עם אותו גוף בנוגע למימון הפקת האירוע - יש בכך גם בסיס להפליה ולחוסר שוויון בין בעלי התפקידים והעובדים באותו גוף לבין כלל הציבור, הנדרש להתחרות על עצם הזכות לרכוש כרטיסים. הדבר בעייתי בייחוד כאשר מדובר באירועים שהביקוש להם גבוה בהרבה מן ההיצע, ולכן הערך הכלכלי של הכרטיסים גדול מן הערך הנקוב שלהם. התנהלות זו פוגעת באמון הציבור בגופים אלה וברשויות המדינה".

ממשרד התרבות והספורט נמסר:

"המשרד מצר על החלטת המבקר לפרסם דו"ח ביקורת על אירוע שכלל לא התקיים, ומשכך גם כלל התהליכים המנהלתיים לא הבשילו להתקיים. משרד התרבות והספורט פעל לכל אורך הדרך בהתאם לנהלים והכללים, כפי שאף העידו במפורש בפני המבקר כלל שומרי הסף וגורמי המקצוע הרלוונטיים של המשרד: ייעוץ משפטי, חשבות ואגף התקציבים.

מירי רגב בחגיגות ה-70. מעולם לא קמה ועדה ציבורית מייעצת
מירי רגב בחגיגות ה-70. מעולם לא קמה ועדה ציבורית מייעצתצילום: אילן אסייג

"במהלך הביקורת הוצגו בפני המבקר עובדות, ממצאים, נתונים ודרכי פעולה של הפרקטיקות הידועות של העברה תקציבית בין משרדי ממשלה, המתקיימים לאורך שנים ובהקפים גדולים עם כלל המשרדים, והוכח כי לא נפל כל פגם בהתנהלות המשרד. משרד התרבות והספורט גאה מקיומם והפקתם של עשרות אירועים בכל רחבי ישראל במסגרת חגיגות ה-70 שהופקו ותוכננו בצורה מעוררת כבוד וללא כל דופי תוך ביצוע כל התהליכים המנהלתיים באופן יצירתי, שקוף ובשיתוף פעולה של כלל גורמי המטה ושומרי הסף וללא כל רבב.

"משרד התרבות והספורט גאה בעובדיו שהחליטו, מבחירה אישית, לוותר על זכותם לרכוש כרטיסים במחיר מלא, זאת בשל אווירה ציבורית ותקשורתית עוינת ו'עליהום' של גורמים בעלי עניין. זאת על אף שאין כל פסול בהתנהלותם, כפי שאף עלה בחוות הדעת של היועצת המשפטית של המשרד. משרד התרבות והספורט מברך על מסקנות המבקר כי על היועץ המשפטי לממשלה לתת את דעתו לקביעת כללים ברורים המתייחסים מפורשות לנושא האיסור לקבלת טובות הנאה בדמות קדימות ברכישת טובין.

"משרד התרבות והספורט מצר על כל עיסוק מיותר סביב משחק הידידות שהיה אמור להתקיים בירושלים בירת ישראל, ולהיות אירוע ספורט מהנה לציבור הרחב בישראל במסגרת אירועי ה-70, ושבוטל בסופו של דבר בשל מסע ההפחדה וההסתה של ג'יבריל רג'וב - שאף הושעה מפיפ"א ונקנס על ידם בעקבות האירועים".

מההתאחדות לכדורגל נמסר:

"ההתאחדות הציגה בפני משרד מבקר המדינה את כל הנסיבות החריגות למשחק הידידות מול ארגנטינה ואת מורכבות הסיטואציה. מצאנו אוזן קשבת במשרד המבקר והדברים מצאו ביטוי בדו"ח המסכם. המלצות המבקר ייבחנו על ידי ועדה שהקימה ההתאחדות ומטרתה לדאוג ליישומן".

תגיות:

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ