2 מדינות מאז ועד היום

המרחב, המדיניות ודעת הקהל

הקו הירוק הגבול המוניציפאלי של ירושלים שטח עם רוב פלסטיני (יותר מ-90%) התנחלות גוש התנחלויות שישראל ביקשה לספח כחלק מהסכם

שיעור הישראלים המתגוררים מעבר לקו הירוק, מסך כל אוכלוסיית הגדה, הוא קבוע: מיעוט של 16% בממוצע

רוב הישראלים מעבר לקו הירוק (יותר מ-80%) מתגוררים בגושים ששטחם עומד על 4.45% מהגדה

שיעור הפלסטינים באוכלוסיית ירושלים עולה בהתמדה מ-1967 ועד היום

שנת 1967

מלחמת ששת הימים, כיבוש הגדה המערבית וסיפוח ירושלים

 • 74% שיעור הישראלים מאוכלוסית ירושלים המאוחדת
 • 860 אלף פלסטינים בגדה*

התמיכה הפוליטית בפתרון שתי המדינות, לפי עמדות שרי הממשלה ממשלת אשכול השלישית

עמדת הציבור היהודי***: האם יש להחזיק את הגדה המערבית כחלק ממדינת ישראל?

שנת 1977

המהפך

 • 26 התנחלויות בגדה
 • 6.5% שיעור הישראלים מסך כל אוכלוסיית הגדה
 • 70.2% שיעור הישראלים בגושים ובמזרח ירושלים מסך כל אוכלוסיית הישראלים בגדה
 • 71.9% שיעור היהודים מאוכלוסיית ירושלים המאוחדת
 • 696 אלף פלסטינים בגדה*
 • 48 אלף ישראלים מעבר לקו הירוק*

התמיכה הפוליטית בפתרון שתי המדינות, לפי עמדות שרי הממשלה ממשלת בגין הראשונה

עמדת הציבור היהודי***: מהו הוויתור הגדול ביותר שיש לעשות למען השלום?

שנת 1987

פרוץ האינתיפאדה הראשונה

שנת 1993

הסכם אוסלו

 • 128 התנחלויות בגדה
 • 18.6% שיעור הישראלים מסך כל אוכלוסיית הגדה
 • 80.6% שיעור הישראלים בגושים ובמזרח ירושלים מסך כל אוכלוסיית הישראלים בגדה
 • 69.1% שיעור היהודים מאוכלוסיית ירושלים המאוחדת
 • 1.04 מיליון פלסטינים בגדה*
 • 238 אלף ישראלים מעבר לקו הירוק*

התמיכה הפוליטית בפתרון שתי המדינות, לפי עמדות שרי הממשלה ממשלת רבין השנייה

עמדת הציבור היהודי***: האם אתה בעד הקמת מדינה פלסטינית?

שנת 2000

פרוץ האינתיפאדה השנייה

שנת 2001

סוף תהליך אוסלו ותחילת הצעדים החד־צדדיים

 • 129 התנחלויות בגדה
 • 15.6% שיעור הישראלים מסך כל אוכלוסיית הגדה
 • 85.9% שיעור הישראלים בגושים ובמזרח ירושלים מסך כל אוכלוסיית הישראלים בגדה
 • 69.9% שיעור היהודים מאוכלוסיית ירושלים המאוחדת
 • 1.99 מיליון פלסטינים בגדה*
 • 368 אלף ישראלים מעבר לקו הירוק*

התמיכה הפוליטית בפתרון שתי המדינות, לפי עמדות שרי הממשלה ממשלת שרון הראשונה

עמדת הציבור היהודי***: האם אתה תומך בהיפרדות חד־צדדית מהפלסטינים?

2002

תחילת בניית גדר ההפרדה

שנת 2005

ההתנתקות

שנת 2009

נתניהו נושא את נאום בר־אילן

 • 124 התנחלויות בגדה
 • 16.4% שיעור הישראלים מסך כל אוכלוסיית הגדה
 • 84.3% שיעור הישראלים בגושים ובמזרח ירושלים מסך כל אוכלוסיית הישראלים בגדה
 • 64.3% שיעור היהודים מאוכלוסיית ירושלים המאוחדת
 • 2.45 מיליון פלסטינים בגדה*
 • 480 אלף ישראלים מעבר לקו הירוק*

התמיכה הפוליטית בפתרון שתי המדינות, לפי עמדות שרי הממשלה ממשלת נתניהו השנייה

עמדת הציבור היהודי***: האם אתה תומך בפתרון של שתי מדינות לשני עמים?

שנת 2013-2014

שיחות קרי

שנת 2015

נתניהו מצהיר שבימיו לא תקום מדינה פלסטינית**

 • 125 התנחלויות בגדה
 • 16.9% שיעור הישראלים מסך כל אוכלוסיית הגדה
 • 83.1% שיעור הישראלים בגושים ובמזרח ירושלים מסך כל אוכלוסיית הישראלים בגדה
 • 63.6% שיעור היהודים מאוכלוסיית ירושלים המאוחדת
 • 2.72 מיליון פלסטינים בגדה*
 • 555 אלף ישראלים מעבר לקו הירוק*

התמיכה הפוליטית בפתרון שתי המדינות, לפי עמדות שרי הממשלה ממשלת נתניהו הרביעית

עמדת הציבור היהודי***: מה יבטיח טוב יותר את עתידה של מדינת ישראל?