לכתבות נוספות

m

טוען נתונים

H מעקב הארץ

רצח מדרגה ראשונה

מדי שנה נרצחות בישראל כעשרים נשים על ידי הקרובים אליהן ביותר.
מעקב "הארץ": הפנים, הסיפורים והמחדלים שמאחורי המספרים

000

לחצו על השנים כדי לחשוף את הנתונים

000