הארץ
x

כל פרשות נתניהו

20 שנה, 12 פרשות, שלושה יועצים משפטיים, שני מבקרי מדינה - ואף כתב אישום

בחרו פרשה להרחבה

1997פרשת בר-און-חברון

1999פרשת עמדי

2011פרשת ביביטורס

2015פרשת רהיטי הגן

2015פרשת החשמלאי

2015פרשת הארוחות

2015פרשת המטפלת

2016פרשת ארנו מימרן

2016פרשת אודליה כרמון

2016פרשת הצוללות

2016תיק 1000

2016תיק 2000