13 מעצבים ומאיירים צעירים מציגים את הפרשנות היצירתית שלהם ללוח השנה של עיתון הארץ בנושא התרבות הדיגיטלית בין האונליין לאופליין, בין הפיזי לווירטואלי ובין האנלוגי לדיגיטלי