לוזון. הציע תקדים שנוסה בהצלחה בטורקיה והולנד
אבי לוזון