מנחה טקס גלובוס הזהב, ג'ימי פאלון, עם האחיות סטלונה על השטיח האדום ביום הכנה לטקס בשבוע שעבר
גלובוס הזהב