אטיאס (מימין), דרעי וישי, בעת הצגת רשימת ש"ס, לפני כשבועיים
ש"ס