בריאות

תמונת מתמודד

52%

משה ליאון

תמונת מתמודד

48%

עופר ברקוביץ

* תוצאות סופיות לפי נתוני ועדת הבחירות המרכזית